Pretensioonide käsitlemise kord

1. IThaldus.ee e-poest ostetud toodete puhul pretensiooni esitamise aeg on vähemalt 2 aastat alates kauba üleandmisest Tarbijale. Teatud toodetel võib olla tootjapoolne lisagarantii.

2. Kui IThaldus on andnud seadmele müügigarantii, siis tagab IThladus puuduste kõrvaldamise kooskõlas müügigarantii tingimustes tooduga.

3. Pretensiooni esitamise aluseks on seadme müügiarve ja täidetud tootjapoolne garantiitalong kui see on tootja poolt nõutud.

4. Pretensiooni alla ei kuulu toote kasutamise õpetamine, reguleerimine, hooldus, puhastus, kaubandusliku väljanägemise taastamine ega selliste vigade kõrvaldamine, mida on põhjustanud kasutamisjuhiste mitte täitmine.

5. IThaldus.ee ei kõrvalda pretensioonide esitamise õiguse ajal ilmnenud puuduseid tasuta, kui see on põhjustatud:

• toimingutest, mille tulemuseks on Kauba füüsilised, kosmeetilised või pindmised kahjustused või muutused või vedelkristallekraani kahjustused;
• kauba paigaldamine või kasutamine selle tavakasutusele või juhistele vastupidiselt;
• seadmesse installeeritud tarkvaralistest vigadest;
• normaalsest kulumisest;
• ebaõigest kasutamisest või hooldamisest (sh juhul, kui seadet on remontinud või hooldanud tootja poolt volitamata isik);
• seadme ja/või detaili seerianumbri, kontrollkleebise või markeeriva kleebise rikkumisest, vahetamisest või eemaldamisest;
• välisteguritest. Välisteguriteks loetakse muuhulgas äike, nõuetele mittevastav elektripinge ja elektripinge kõikumised, niiskus, vedelik, mehhaanilised vigastused vms.
• toode ei tööta omaniku süül, ebaõige ekspluateerimise tulemusena, kasutusjuhendi mittejälgimisel või kui defektid tekkisid toote mittehoolikal hoidmisel, hooldamisel või ülekoormamisel.

6. IThaldus.ee tugineb vastutuse kindlaks määramisel tootja volitatud esindaja poolt teostatavale ekspertiisile. Kui ekspertiisi tulemusel selgub, et puudused on põhjustatud eelpool loetletud teguritest, kuid seadme remontimine on võimalik, siis on Tarbijal võimalus tellida tasuline remont. Vedeliku/niiskuskahjustusega ja/või mehaanilise vigastusega seade kuulub ka edaspidi remontimisele üksnes tasulises korras.

7. Seadmele teostatud ekspertiisi eest tuleb tasuda ekspertiisi tasu kui IThaldus.ee ei ole vastutav seadmel ilmnenud puuduse kõrvaldamise eest ning seadme remontimine ei ole võimalik. Samuti tuleb Tarbijal tasuda ekspertiisi tasu kui seadmel ei tuvastata ekspertiisi (diagnostika) tulemusel puudust ning seade vastab tootja tehnilistele nõuetele.

8. Pretensiooni esitamise aja jooksul on Tarbijal õigus toote tasuta remondile. Kui toodet ei ole võimalik remontida ja viga on tekkinud tootja süül, siis toode vahetatakse vastavalt remondiaktile, mis väljastatakse tarbijale volitatud remondifirma poolt. Juhul, kui toode parandamine või asendamine ei ole võimalik või ebaõnnestub, tarbijal on õigus müügilepingust taganeda (nõuda raha tagastamist).

9. Kui tarbija ei nõustu IThaldus.ee seisukohaga, tuleb tarbijal tõendada seda, et:
• tegemist on puudusega (lepingutingimustele mittevastavusega)
• puudus või selle põhjus eksisteeris seadme üleandmise hetkel;
• Smartech.ee on puuduse eest vastutav.

10. Esimese 6 kuu jooksul ilmnenud puuduste korral peab eraklient tõendama seda, et:
• tegemist on puudusega (lepingutingimustele mittevastavusega);
• puudus või selle põhjus ilmnes esimese 6 kuu jooksul.

11. Pretensiooni esitamise õiguse kasutamiseks tuleb saata e-kiri meie klienditeenindusele myyk@ithaldus.ee

12. Lisaks pretensiooni esitamise õigusest tulenevatele õigustele on Tarbijal ka kõik muud EV seadusandlusest tulenevad õigused.

IThaldus.ee OÜ

(+372) 5812 1777, (+372) 44 99 537

 

Reg. kood: 10441917
KMKR: EE100159220
Swedbank: EE962200001120233811
Swift: HABAEE2X
Email: myyk@ithaldus.ee

 

Esinduse aadress:
Eesti, Pärnu, Riia maantee 131, 80042

Ostuabi

© 1998-2022 | Informatsiooni kirjastamine ja paljundamine ilma loata keelatud.

ithaldus.ee
Logo
Register New Account
Shopping cart